PUBLIC PROCUREMENT

shop-head

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluge – Fizičko-tehničko
obezbeđenje i protivpožarna zaštita Muzeja Automobila Beograd – Zbirka
Bratislava Petkovića, za 2017. godinu
Poziv za podnošenje ponuda JN obezbeđenja

Javna nabavka male vrednosti
Konkursna dokumentacija


JAVNA NABAVKA: Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita
Muzeja Automobila Beograd – Zbirka
Bratislava Petkovića za period od
01.01.2015. – 31.12.2015. godine
Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti
Konkursna dokumentacija

Odluka