• Исељавање колекције

    Музеј је, после 30 година боравка у Модерној гаражи у улици Мајке Јевросиме, принудно исељен. Збирка Братислава Петковића је недоступна јавности.