Kонтакт

Музеј Аутомобила Београд

Имејл: bogdan@automuseumbgd.com

Број рачуна: 840-734668-61
ПИБ: 101953552
М.Бр: 17136186

Музеј је затворен за јавност