Јавне набавке

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуге – Физичко-техничко
обезбеђење и противпожарна заштита Музеја Аутомобила Београд – Збирка
Братислава Петковића, за 2019. годину

Позив за подношење понуда ЈН обезбеђења

Јавна набавка мале вредности
Kонкурсна документација


Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуге – Физичко-техничко
обезбеђење и противпожарна заштита Музеја аутомобила Београд – Збирка
Братислава Петковића, за 2018. годину

Позив за подношење понуда ЈН обезбеђења

Јавна набавка мале вредности
Kонкурсна документација


Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуге – Физичко-техничко
обезбеђење и противпожарна заштита Музеја аутомобила Београд – Збирка
Братислава Петковића, за 2017. годину

Позив за подношење понуда ЈН обезбеђења

Јавна набавка мале вредности
Kонкурсна документација


Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуге – Физичко-техничко
обезбеђење и противпожарна заштита Музеја аутомобила Београд – Збирка
Братислава Петковића, за 2015. годину

Позив за подношење понуда

Јавна набавка мале вредности
Kонкурсна документација

Одлука