Kонтакт

Музеј Аутомобила Београд

Адреса: Мајке Јевросиме 30
Телефон: +381 11 3034625
Имејл: bogdan@automuseumbgd.com

Број рачуна: 840-734668-61
ПИБ: 101953552
М.Бр: 17136186

Радно време: свим данима од 09.30 до 20 часова